Overstap naar een MSc Computerwetenschappen / Toegepaste Informatica

Afhankelijk van je vooropleiding

Afhankelijk van je vooropleiding kan je, na het volgen van het bijhorende schakel- of voorbereidingsprogramma, de éénjarige Master of Science in de Toegepaste Informatica of de tweejarige Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen aanvatten aan de VUB.

Je bent professionele bachelor?

Ben je een (professionele) bachelor in de Toegepaste Informatica, of ICT of in de Multimedia en Communicatietechnologie?  Dan kan je zowel de éénjarige als de tweejarige master aanvatten na het volgen van het bijhorende schakelprogramma.  Beide programma's zijn identiek, en tellen 60 studiepunten:

Je bent industrieel ingenieur?

Ben je momenteel een (academische) bachelor in de Industriële Wetenschappen?  Dan kan je zowel de éénjarige als de tweejarige master aanvatten na het volgen van het bijhorende voorbereidingsprogramma

Je bent Wiskundige, Fysicus of Burgerlijk Ingenieur?

Ben je momenteel een (academische) bachelor in de Wiskunde, Fysica, Bio-ingenieur, of Burgelijk Ingenieur?  Dan kan je zowel de éénjarige als de tweejarige master aanvatten na het volgen van het bijhorende voorbereidingsprogramma. 

Je bent wetenschapper of economist?

Ben je momenteel een (academische) bachelor in de Chemie, Biologie, Geografie, Biomedische Wetenschappen of in de (Toegepaste) Economische Wetenschappen?  Dan kan je zowel de éénjarige als de tweejarige master aanvatten na het volgen van het bijhorende voorbereidingsprogramma. 

Ook in avondonderwijs!

Het schakelprogramma naar de Master of Science in de Toegepaste Informatica – evenals de Master of Science in de Toegepaste Informatica zelf – worden zowel in dagonderwijs als in avondonderwijs ingericht. Wat betreft het voorbereidingsprogramma wordt een groot deel van de vakken in avondonderwijs ingericht.

Visie achter het schakelprogramma

De academische bacheloropleiding die onze eigen studenten doorlopen telt 180 studiepunten, en kan grofweg in vier soorten van vakken onderverdeeld worden:

  • Fundamentele vakken Computerwetenschappen
  • Technologische vakken Computerwetenschappen
  • Basisvakken uit de wetenschappen (voornamelijk wiskunde)
  • Verbredende vakken

Onze schakelprogramma's bestaan vooral uit de fundamentele vakken Computerwetenschappen en de basisvakken uit de wetenschappen: deze komen immers vrijwel niet voor in de professionele bacheloropleiding Toegepaste Informatica.

Voor onze voorbereidingsprogramma's deden we een gelijkaardige oefening: in hun curricula zal je enkel de vakken terugvinden waarvan wij vinden dat ze onvoldoende aan bod kwamen in de bacheloropleidingen Industriële Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen, Wetenschappen, of (Toegepaste) Economische Wetenschappen.

Voorbeeldlessenroosters

Je vraagt je ongetwijfeld af hoe vaak je in de les zou moeten zitten.  Dit is een voorbeeld van het lessenrooster van een voltijds student uit het schakelprogramma voor zowel het 1ste als het 2de semester.  Het lessenrooster voor andere academiejaren kan hiervan uiteraard verschillen: we geven deze informatie vooral mee om je een beter beeld te geven van je studiebelasting.

Begeleiding wiskunde

We hadden het hierboven al even over de component basisvakken uit de wetenschappen, die voornamelijk wiskunde omvat.  Enige affiniteit met wiskunde komt dus van pas wanneer je het schakelprogramma wil aanvatten.  We laten je echter niet aan je lot over:

  • Op onze infodagen kan je de voorkennistoets wiskunde afleggen, waarna je je resultaten persoonlijk kan bespreken met onze vakinhoudelijke studiebegeleider wiskunde.  Zo krijg je een zicht op welke delen van de wiskunde uit het secundair onderwijs je je nog herinnert, en welke niet.
  • In september kan je de voorbereidingscursus "Wiskunde voor exacte wetenschappen" volgen, waarin aan sneltempo alle wiskundige vaardigheden worden herhaald die nodig zijn om een wetenschappelijke opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel aan te vatten.
  • Tijdens de eerste helft van het eerste semester kan je optioneel de lessen van het vak Basisvaardigheden wiskunde volgen.  Daarbij hoort ook een handboek en een website die je los van het vak kan gebruiken om een eventueel tekort in voorkennis bij te spijkeren.
  • Tijdens het hele academiejaar kan je in het Studiebegeleidingscentrum terecht, zowel voor algemene vragen omtrent je studie als met inhoudelijke vragen over bepaalde vakken.