Studiebegeleiding - Monitoraat

De studiebegeleiding of het monitoraat is een dienst van de Vrije Universiteit Brussel om de eerstejaarsstudenten te begeleiden in de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. Het verschil tussen het secundair en het academisch onderwijs is groot. De Vrije Universiteit Brussel helpt je om de overgang naar de 'unief' zo vlot en succesvol mogelijk te laten verlopen.

Je komt aan de VUB in een omgeving terecht die je steunt en stimuleert. De kwaliteit van de opleidingen is er hoog en de voorwaarden om te slagen streng, maar je wordt actief en deskundig bijgestaan. "Zo veel mogelijk studenten zo goed mogelijk laten presteren.", dat is de ambitie van je professoren, hun assistenten en alle andere mensen die bij het onderwijs betrokken zijn. Om die mooie voornemens waar te maken, beschikt de Vrije Universiteit Brussel over het StudieBegeleidingsCentrum, kortweg het SBC. Daar vind je als beginnend student al het nodige om de op het programma staande kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen.

Het SBC wil vooral bijdragen tot een efficiënter gebruik van de tijd die je aan zelfstandige studie besteedt. Al doende leer je er studeren. Je ontdekt bijvoorbeeld hoe je de grote hoeveelheid stof sneller en grondiger kan verwerken. Je leert verbanden leggen. Je inzicht wordt verdiept. Een belangrijk resultaat is dat je als student een grote zelfstandigheid leert verwerven.

 

Very Intensive Program

De verschillende begeleidingsinitiatieven zijn gebundeld in het 'Very Intensive Program' (VIP) en bestaat uit een waaier van activiteiten waaraan je vrijblijvend kan deelnemen.

Het Very Intensive Program omvat onder meer:

  •   Pretoetsen wiskunde, chemie en fysica aan het begin van het academiejaar met bijhorende feedback en remediëring.
  •   Permanenties tijdens de lesweken, blokweken en examenperiode. Hier kan je terecht om vragen te stellen aan docenten of begeleiders. In het SBC zijn er steeds studiebegeleiders beschikbaar voor wiskunde, chemie, fysica en computerwetenschappen.
  •    Verschillende vormen van vakspecifieke klassikale sessies zoals workshops over studiemethode en studieplanning, aanvullende en verdiepende sessies om de leerstof grondiger te verwerken en op het einde van elk semester examenvoorbereidende sessies.
  •  Tijdens het volggesprek halverwege het eerste semester overlopen we samen met jou hoe het gaat met je studies, rekening houdend met je eerste resultaat op tussentijdse evaluatie(s). We kunnen je eventueel aanraden om deel te nemen aan een van onze activiteiten. De bedoeling is om eventuele tekortkomingen bij te sturen en je slaagkansen te vergroten door problemen snel aan te pakken.
  •   Na elke examenperiode kan je je resultaten individueel met een studiebegeleider van het SBC bespreken. Je krijgt hier de nodige feedback en advies om je studiemethode eventueel aan te passen en er wordt inhoudelijke hulp geboden.

Lees hier meer over de vereiste voorkennis van een wetenschappelijke academische opleiding

Lees hier meer over hoe je je kan voorbereiden op een wetenschappelijke academische opleiding