Studietrajectbegeleiding

 

Modeltraject, individueel studietraject & gecombineerde inschrijving

Elke opleiding biedt een modeltraject aan. Een modeltraject is het standaard programma en geeft aan wat de meest logische volgorde is om de opleiding te doorlopen. Voor een bacheloropleiding bedraagt dit 180 studiepunten, opgedeeld in 3 academiejaren van ongeveer 60 studiepunten. Voor de masteropleiding kan dit 60, 120, 180 of 240 studiepunten bedragen.  Een normale studiebelasting van een voltijds student bedraagt 60 studiepunten per academiejaar.

Een individueel studietraject is een traject dat afwijkt van het voorgestelde modeltraject. Je wenst bijvoorbeeld minder opleidingsonderdelen op te nemen of je wil een studietraject waarin je opleidingsonderdelen uit verschillende jaren combineert. Een individueel studietraject kan enkel binnen eenzelfde loopbaan (bachelor, schakel, voorbereiding, master), volgens de volgtijdelijkheid van de opleidingsonderdelen en wordt beperkt tot maximaal 72 studiepunten. 

Wens je twee loopbanen (bachelor en master, schakel en master, voorbereidingsprogramma en master) te combineren, vraag dan een gecombineerde inschrijving aan.

RICHTLIJNEN BIJ HET SAMENSTELLEN VAN JE STUDIETRAJECT:

 

Volgtijdelijkheid van opleidingsonderdelen

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen moet je meestal voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites. Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd (of gedelibereerd) moet zijn vooraleer je kan inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel. Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen. Naast de pre- en/of corequisites kennen bepaalde opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste dat je voor een minimum aantal studiepunten in je traject dient geslaagd te zijn.

Inschrijvingsvereisten per opleiding:

 

Een uitzondering op het studietraject aanvragen

Studenten die een uitzondering willen aanvragen op de volgtijdelijkheid van opleidingsonderdelen, de beperking van maximaal aantal studiepunten, deadline van inschrijving of (de)registratie en/of het combineren van opleidingen met 30 ECTS of meer te behalen in de vooropleiding kunnen dit doen via het online formulier ‘uitzondering studietraject’, te vinden onder de rubriek studenteninformatie / Formulieren en reglementen. 

 

Vakregistratie onder goedkeuring van opleidingsraad (keuze buiten de lijst, inhaalvakken...)

Vele Bacheloropleidingen hebben lange lijsten van keuzevakken. Daarom heeft iedere opleiding een lijst van “prioritaire keuzevakken" die de opleiding “typisch” aanraadt. raadpleeg hier de lijst van prioritaire keuzevakken per opleiding.

Keuzevakken die niet tot deze lijst behoren worden eveneens geroosterd maar kunnen botsen met andere keuzevakken. Lees hier de facultaire richtlijnen

Naast het voorziene keuze-aanbod kan je in de meeste opleidingen vakken kiezen buiten de eigen keuzelijst. Om vakken te volgen uit andere opleidingen/instellingen moet je altijd de toestemming hebben van de titularis en van de voorzitter van de opleidingsraad heb voor de vermelde keuzevakken.

STAPPENPLAN:

  • De student vraagt zelf goedkeuring aan de titularis en de voorzitter van de opleidingsraad
  • De student vult het online formulier Vakregistratie onder goedkeuring van opleidingsraad (keuze buiten de lijst, inhaalvakken...) in 
  • De faculteitsadministratie registreert deze vakken in de Self Service van de studenten
  • De student registreert alle overige vakken zelf via de Self Service Studenten
  • In geval extern vak: de student regelt zelf zijn inschrijving/registratie met de andere onderwijsinstelling (uitzondering: VUB-studenten Master Chemistry, Master Bio-ingenieurswetenschappen, Master Physics, zie procedure inschrijving gaststudent aan de UGent)