Vacature voor doctoraatsonderzoek in ruimtelijke analyse en/of remote sensing met bijhorende onderwijsopdracht

24/05/2022 - 11:15

Voorziene startdatum: 15/09/2022
Looptijd/duur contract: 1 jaar (jaarlijks hernieuwbaar tot max. 6 jaar)
Deadline voor kandidaatstelling: 15/06/2022

Omschrijving van de opdracht
Onderwijs

Ondersteuning academisch onderwijs:
• Oefeningen- en practicabegeleiding in bachelor- en masteronderwijs: cartografie, geo-informatiekunde en aardobservatie
• Tutoring bachelorstudenten en begeleiding van bachelorpapers en masterthesissen
• Bijdrage tot de ontwikkeling en coördinatie van transversaal projectonderwijs

 

Onderzoek

Onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat in monitoring, ruimtelijke analyse of modellering van mens-milieu interacties, aansluitend bij één van volgende bredere onderzoekthema’s:
• Remote sensing van bodembedekking en landgebruik in stedelijke gebieden
• Monitoring en analyse van stedelijke ecosysteemdiensten
• Ruimtelijke analyse van socio-ecologische systemen, met nadruk op de rol van groen-blauwe ruimten in steden
• Remote sensing van aan natuurlijke processen gekoppelde risico’s in stedelijke en rurale context

De precieze afbakening van het onderzoeksonderwerp gebeurt in onderling overleg tussen de geselecteerde kandidaat en de promotor(en).

Profiel

• Je beschikt over een masterdiploma in de Geografie of in een aanverwante discipline (geomatica, ruimtelijke planning, bio-ingenieurswetenschappen, omgevingswetenschappen,…) en studeerde af met ten minste onderscheiding.
• Je hebt een uitgesproken interesse in kwantitatief/modelleringsgericht onderzoek rond ruimtelijke aspecten van de leefomgeving.
• Je beschikt over praktische kennis in het gebruik van GIS (ArcGIS, QGIS,…) en/of aardobservatie.
• Ervaring in programmering (Python), gebruik van dataverwerkingssoftware (R,…) en werken met open source GIS tools en geospatiale bibliotheken strekt tot aanbeveling.
• Belangstelling voor het gebruik van ruimtelijke participatorische methoden (bijv. PPGIS) en op mixed methods gebaseerde onderzoeksbenaderingen is een plus.
• Belangrijke bijkomende kwalificaties zijn: zin voor initatief en teamspeler, verantwoordelijkheidszin, motivatie en dynamisme, goede communicatie- en rapporteringsvaardigheden.

Aangezien het takenpakket het begeleiden van studenten binnen Nederlandstalig bachelor- en Engelstalig masteronderwijs omvat is een goede, actieve kennis van het Nederlands en het Engels een absolute vereiste. In het kader van mogelijk onderzoek in de Brusselse context is kennis van het Frans een plus.

Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (jaarlijks verlengbaar, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 15-09-2022. Gezien de omvang van de onderwijstaak die aan het mandaat gekoppeld is wordt de voltijdse aanstelling met doctoraatsbeurs die over 4 jaar loopt, mits gunstige evaluatie, na deze periode verlengd met 2 jaar onder een werknemersstatuut (bijzonder assisterend personeel). Dit impliceert dat je in praktijk over 6 jaar beschikt om het doctoraatsonderzoek af te ronden.

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

Daarnaast geniet je van voordelen als:

• Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
• Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
• De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
• Voordelige sportmogelijkheden;
• Ecocheques;
• Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
• Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

Hoe solliciteren ?
Spreekt deze functie je aan?

Bezorg ons dan online en ten laatste op 15 juni 2022 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (inclusief diplomasupplement) via volgende link:
 

https://jobs.vub.be/job/Elsene-Doctoraatsbeurs-Geografie/805947201/
 

Vermeld in je motivatiebrief zowel je visie op de onderwijsopdracht als je specifieke onderzoeks-interesses, en geef aan waarom je vindt dat je een geschikt kandidaat bent voor deze functie. Ook laatstejaarsstudenten die hun diploma nog niet behaalden kunnen zich kandidaat stellen. Voeg in dit geval een attest bij je kandidatuur van totnogtoe behaalde credits. Voorwaarde voor ontvankelijkheid van je kandidatuur is wel dat je over je masterdiploma beschikt voor de voorziene startdatum van 15 september 2022.
 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Frank Canters via frank.canters@vub.be of 02-6293381.
Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar https://jobs.vub.be/ en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.