Voorbereiding

Goed voorbereid aan je studie beginnen

Voor een succesvolle start van je universitaire studies in de wetenschappen kan je best goed voorbereid zijn. Afhankelijk van de studie die je zal aanvatten, wordt er zekere voorkennis verwacht van bijvoorbeeld wiskunde, chemie en/of fysica.

Een overzicht van deze verwachte voorkennis kan je hier opzoeken. Als je denkt dat sommige onderwerpen een opfrissing vragen of als je bepaalde onderdelen nooit gezien hebt, dan kan je daar voor de start van het academiejaar nog iets aan doen.

Voorkennistoetsen aan de VUB

Voor een optimale voorbereiding op je toekomstige studies kan je al op voorhand een of meer voorkennistoetsen aan de VUB komen afleggen. Afhankelijk van je toekomstige studie, kan je kiezen voor een of meer testen: wiskunde, chemie en/of fysica. In een persoonlijk gesprek met een studiebegeleider worden je individuele resultaten besproken en kom je te weten welke onderdelen je best nog wat zou bijwerken. We kunnen je hierbij helpen aan de hand van geschikt studiemateriaal en met persoonlijke begeleiding. Maak een afspraak via begeleiding@vub.ac.be

Je kan online een voorkennistoets wiskunde afleggen.

Voor het afleggen en bespreken van de toetsen reken je op ongeveer een uur voor wiskunde en 45 minuten voor fysica en chemie.

Brugcursussen

Voor aanvang van elk academiejaar (augustus, september) worden er aan de VUB brugcursussen georganiseerd voor wiskunde, fysica en chemie. In een beperkt aantal dagen wordt de belangrijkste leerstof van het secundair onderwijs herhaald die als voorkennis verwacht wordt. Meer informatie vind je op de VUB-pagina over voorbereidingsactiviteiten.

Studiemateriaal

Als je deze brugcursussen niet wil afwachten maar zelf al vroeger aan je voorbereiding wil werken, kan je gebruikmaken van het brugmateriaal dat aan de VUB werd ontwikkeld. Voor wiskunde en chemie is het studiemateriaal dat tijdens de brugcursussen gebruikt wordt beschikbaar bij de Cursusdienst van de VUB. Je kan ook van thuis al aan de slag:

    Download het brugcursusboek fysica.
    Bezoek de website die het boek 'Wiskundige basisvaardigheden' begeleidt.

Om te weten te komen welke leerstof belangrijk is, kan je je baseren op de informatie uit onze lijsten met vereiste voorkennis. Aan de hand van de zelftesten kan je nagaan in welke mate je de verwachte voorkennis al beheerst.

Basisvaardigheden wiskunde

Wiskunde is vaak een van de grote knelvakken voor studenten in hun eerste jaar. Wie eventuele tekorten in zijn voorkennis wiskunde niet heeft kunnen wegwerken tegen de start van het academiejaar, kan hier tijdens het jaar nog aan werken. Binnen de opleidingen Biologie, Chemie, Geografie en Computerwetenschappen is er namelijk de mogelijkheid om het keuzevak Basisvaardigheden wiskunde op te nemen in het eerste semester. In dit opleidingsonderdeel wordt de belangrijkste voorkennis wiskunde behandeld. Studenten worden intensief begeleid in het verwerven van essentiële wiskundige vaardigheden en bij het maken van oefeningen.

Studiebegeleiders

Heb je nood aan meer studiemateriaal? Of wil je graag weten hoe je je in jouw specifieke situatie het best kan voorbereiden op een studie wetenschappen aan de VUB? In het Studiebegeleidingscentrum (SBC) zijn studiebegeleiders beschikbaar die je kunnen helpen met je voorbereiding. aak een afspraak via begeleiding@vub.ac.be