Bachelor of Science in de Biologie

Biologie bloeit

Diversiteit troef in een unieke biotoop.

Weinig wetenschappen kunnen de omschrijving ‘de studie van het leven’ opeisen. Biologie kan dat wel. De DNArevolutie heeft het domein nog een extra boost gegeven. Een ideale studierichting dus voor wie de verwondering over onze planeet wil bewaren, maar er ook de geheimen van wil ontsluieren. De VUB past prima in dat plaatje. Het wordt voor jou wat de Galapagos waren voor Darwin: een groen eiland met heel wat unieke wezens. Een eiland waar je grootse inzichten verwerft, en evolueert natuurlijk.

Je hoeft hier niet meteen pijnlijke keuzes te maken tussen je talrijke interesses. Van de 180 credits die een driejarige bacheloropleiding omvat, kan je er maar liefst 36 vrij besteden aan keuzevakken die best aansluiten bij je passies.

Het voordeel?
Je krijgt een solide wetenschappelijke basis mee terwijl je rustig de tijd krijgt om te wikken en te wegen welke specifieke niche je in wil. Vleermuizen, mariene biologie, fossielen… misschien heb je toch een uitgesproken fascinatie voor een bepaald onderwerp. Naar welke specialisatie je ook doorgroeit, je verliest hier nooit het volledige plaatje uit het oog. De grote biologische vraagstukken van deze eeuw vragen om een aanpak die het hele wetenschappelijke veld bestrijkt, en dus om diverse slimmeriken die de koppen bijeen steken. Samenwerking en een integratieve aanpak mogen aan de VUB daarom op heel wat aandacht rekenen. Elementen uit verschillende biologische disciplines worden gecombineerd om tot nieuwe inzichten te komen en alle relevante facetten te behandelen.

Je hebt op de VUB-campus sowieso een stapje voor als het op interactie en teamwerk aankomt. Dat komt bijvoorbeeld omdat alle voorzieningen mooi gegroepeerd liggen op één groene campus, zodat je in sneltreintempo mensen van jouw en andere studierichtingen leert kennen. Maar het heeft ook te maken met de schaal van de universiteit. Bij ons ga je niet op in een anonieme massa; je volgt de meeste hoorcolleges, practica en veldexcursies in kleinere groepen.

Dat schept ruimte voor individuele begeleiding door je professoren en assistenten. Dat je de gezichten van je proffen gauw herkent is een groot pluspunt. Tenslotte ga je als bioloog in spe ook regelmatig met hen op pad. Je doet namelijk praktijkervaring op door ecologische excursies te ondernemen in België en het buitenland. De kans zit er zelfs in dat je in je eerste jaar je biologische horizon verruimt tijdens een veldexcursie naar de kust.

Tijdens zo’n excursie werk je samen in groepen en moet je zelf oplossingsgericht werken om de vraagstelling aan te pakken. Je leert consequent en coherent te zijn in je wetenschappelijke beoordeling. Een correcte en volledige wetenschappelijke verslaggeving komt natuurlijk ruimschoots aan bod, zowel mondeling als schriftelijk, net als de tegenstrijdigheid in wetenschappelijke bronnen. Niet alleen de begeleiders beoordelen de studenten, verwacht ook een analyse van je sterktes en zwaktes van je medestudenten. De jaarlijkse excursies kunnen ook een heel belangrijke wetenschappelijke waarde hebben. Sommige observaties doen we al enkele jaren en geven samen een uniek overzicht.

In English, por favor.

Na je bacheloropleiding ben je helemaal ingeburgerd in het VUB-ecosysteem. Klaar dus om een autoriteit te worden in een vakgebied naar jouw keuze. Daar dient je masteropleiding toe, goed voor 120 studiepunten. Je kan kiezen tussen 6 afstudeerrrichtingen: Genetica, cel- en ontwikkelingsbiologie; Milieu, biodiversiteit en ecosystemen; Onderwijs; Herpetology; Human Ecology; EMMC Tropical Biodiversity and Ecosystems.

Ja, dat heb je goed opgemerkt: je kan aan de VUB een Engelstalige master volgen. De ideale voorbereiding als je een onderzoekscarrière ambieert. Engels is in dat wereldje dé voertaal, en een prima kennis van Engels biologisch jargon is onmisbaar als je een loopbaan in het buitenland wil uitstippelen. Of zo’n verblijf in het buitenland in je smaak valt, kan je tijdens je studies al testen met een Erasmuservaring in Italië, Oostenrijk, Duitsland, Portugal of Spanje.

Proeven van ervaringen is, welke afstudeerrichting je ook selecteert, de rode draad tijdens je masterjaren. Je krijgt de kans om stage te lopen en zo het bedrijfsleven van binnenin te leren kennen. Je gewicht als wetenschapper en onderzoeker neemt dan weer toe door het project dat je voor je masterproef in samenspraak met één van de onderzoekers van de vakgroep ontwikkelt.

 

Internationale kansen

Op de VUB heb je de optie om je masterprogramma naar keuze in het Engels te volgen, wat de ideale voorbereiding is op een onderzoekscarrière. Engels is immers niet alleen de meest gangbare taal in de wetenschappelijke wereld, het is ook onmisbaar als je een deel van je loopbaan wil uitstippelen in het buitenland.

Biologie aan de VUB: uitmuntendheid in het hart van Europa

Een (master)diploma in de Biologie, behaald aan de VUB, opent daarbij niet alleen deuren op de arbeidsmarkt, de bijkomende opleiding laat je ook toe om je verder te specialiseren in het domein van je interesse, zonder het multi-disciplinaire karakter van hedendaagse biologie te verwaarlozen. Bovendien kan je een deel van je programma aan een andere universiteit in België of in het buitenland te volgen.

Praktijk in de vingers

Ook tijdens je opleiding zelf doe je heel wat (internationale) praktijkervaring op, zowel in onderzoekslaboratoria als in het veld. Ecologische excursies in België, in het buitenland (Noord-Frankrijk en Zuid-Europa) en eventueel zelfs op de zee verruimen reeds vanaf het eerste bachelorjaar je horizon.

Je kan een deel van je programma in het buitenland volgen via het bekende Erasmus+ programma, maar ook via een hele rist andere mogelijkheden binnen en buiten Europa. Ofwel kies je om een semester te studeren aan een Europese universiteit, ofwel doe je je masterproef (tweede masterjaar) of het veldwerk voor je masterproef in het buitenland. Je kan ook voor je stage kiezen voor een verblijf in het buitenland.

Ontdek de praktische info en bestemmingen.