Bachelor of Science in de Wiskunde en Data Science

Wiskunde + Data Science = uniek in Vlaanderen

Hou jij van abstract en logisch redeneren en stel je graag alles in vraag? Wil je je specialiseren in de fundamentele aspecten van de wiskunde of je verdiepen in domeinen zoals codetheorie, algebra, topologie, functionaalanalyse of kanstheorie? Ben je geboeid door toepassingen van de wiskunde in gebieden zoals de fysica, de computerwetenschappen, de economische wetenschappen of data science? Aan de VUB integreren we het hedendaagse toepassingsgebied Data Science al vanaf de bachelor.

Onderzoekend, creatief & spannend
Je kent wiskunde natuurlijk van de middelbare school. Maar die wiskunde is slechts een klein deel van een uitgebreide wetenschap met vele toepassingen. In plaats van integralen oplossen volgens standaardrecepten, word je op de universiteit uitgedaagd om te kijken naar de samenhang en structuur in de wereld achter getallen en formules. Die wereld van de “mooie wiskunde” is ook een wereld van bewijzen en stellingen waar via abstracte redeneringen absolute waarheden aangetoond worden.

Wiskunde is overal om je heen
Je ziet het niet, maar je cd-, dvd- en mp3-speler zitten vol geavanceerde wiskunde. Wiskundige codes zorgen ervoor dat jij je favoriete muziek zonder vervormingen, ruis of krassen kunt beluisteren. De getaltheorie wordt gebruikt bij de beveiliging -met onkraakbare codes- van bankkaarten, internet en mobiele telefonie. De convexe meetkunde houdt zich o.a. bezig met de manier waarop een airbag wordt opgevouwen om bij een aanrijding zo snel mogelijk opgeblazen te worden.

Wiskunde als basis voor andere wetenschappen
De wiskunde is er ook om andere wetenschappen te helpen. Zo steunen de meeste ontwerp- en tekenprogramma’s die door ingenieurs en architecten gebruikt worden op hoogstaande wiskundige theorieën (bv. projectieve meetkunde). En ook om de werking van enzymen te doorgronden krijgen celbiologen hulp van wiskundigen. Nieuwe wiskunde werd ontwikkeld om in de fysica de moderne snaartheorie (string theory) te onderbouwen.

Voorbereidingsactiviteiten

Ben je niet zo zeker van je stuk? Heb ik wel genoeg wiskunde gehad? Om optimaal aan je opleiding te starten, kan je een aantal voorbereidingscursussen volgen om je kennis van het secundair onderwijs op te frissen. Voor Wiskunde ben je welkom op de voorbereidingscursussen Fysica en Wiskunde. En met de zelftests weet je precies hoe je er voor staat! www.vub.ac.be/voorbereiden

 

Internationale kansen

 

Wist je dat je ook naar het buitenland kan tijdens je studies Wiskunde aan de VUB? Dit kan via het bekende Erasmus+ programma, maar ook via een hele rist andere mogelijkheden binnen en buiten Europa. Ofwel kies je om een semester te studeren aan een Europese universiteit, ofwel ga je voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een universiteit in het buitenland. Bekijk hier de mogelijkheden

Wens je meer info? Contacteer de exchange coördinator van onze vakgroep: Prof. Dr. Kenny De Commer

Meesterlijk door je master

De masteropleiding wordt samen met de Universiteit Antwerpen georganiseerd. Beide universiteiten bieden je een wetenschappelijke opleiding van hoog niveau. Concreet betekent dit dat de meeste masterstudenten wiskunde aan de VUB één dag per week les volgen in Antwerpen en omgekeerd. Deze kruisbestuiving biedt vele voordelen: niet alleen is het gamma aan vakken veel groter, het contact met nieuwe proffen en studenten opent deuren.

In de master Wiskunde kies je uit drie afstudeerrichtingen:

  • Financiële en toegepaste wiskunde

  • Fundamentele wiskunde

  • Onderwijs

Meer info over de masteropleiding vind je hier.

Het einde is pas het begin

Een zorgeloze toekomst

Wie het masterdiploma Wiskunde behaalt heeft nadien zicht op een prachtige toekomst. Wiskundigen vinden hun weg in tal van sectoren. Ongeacht de gekozen afstudeerrichting heb je een uitzicht op een interessante job in een zeer rijk gamma van sectoren, zoals o.a. de financiële sector, de farmaceutische sector, de informatica- en technologiesector, de onderzoeksector en het onderwijs.

Bedrijfsleven of onderzoek

Wiskundigen duiken op in allerlei soorten bedrijven waar men modelleert, statistische analyses nodig heeft, voorspellingen doet, algoritmen ontwikkelt en optimaliseert of naar patronen zoekt. Dit gebeurt o.a. bij consultancybedrijven, R&D departementen van hoogtechnologische bedrijven, overheidsinstellingen (bv. het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie, het KMI), de farmaceutische sector, informaticabedrijven of informatica-afdelingen van bedrijven. Daarnaast kan je je ook toeleggen op academisch wiskundeonderzoek in België of buitenland.

Lesgeven

Uiteraard kan je ook in het onderwijs stappen om zo je passie voor wiskunde door te geven aan een nieuwe generatie wetenschappers. De vraag naar wiskundeleraars blijft zeer groot. Wie leerkracht wiskunde wordt, zal met overgave de logische, abstracte manier van redeneren aan leerlingen overbrengen en met hen een wereld van patronen, structuren en formules ontdekken. Wiskunde het vak bij uitstek om leerlingen scherp, kritisch, logisch, zelfstandig en onderzoekend te leren redeneren. In tegenstelling tot wat soms wel eens gedacht wordt, kiezen niet alle wiskundestudenten voor een job in het onderwijs. Er is een bijzonder groot tekort aan universitair opgeleide leraars wiskunde. Het programma van de specifieke lerarenopleiding (60 ECTS-credits) wordt modulair aangeboden. Hiervan kan een groot deel opgenomen worden binnen de master, afstudeerrichting onderwijs en keuzevakken van de bachelor opleiding.

In deze brochure kan je een overzicht van alle jobuitwegen voor wiskundigen en getuigenissen van onze alumni terugvinden!

“Van kinds af aan al was wiskunde voor mij één van de boeiendste, meest logisch gestructureerde vakken. In het zesde middelbaar kwam ik dan voor een zeer belangrijke keuze te staan: ga ik voor wiskunde of eerder voor burgerlijk ingenieur? Na veel overwegingen (en goede raad) heb ik voor wiskunde gekozen, zeker nadat ik te horen kreeg dat er meer jobuitwegingen mee zijn dan men denkt! Aan de universiteit worden ook eindelijk al mijn vragen beantwoord. “Waarom klopt deze formule, wat zijn pi en e eigenlijk?” Aan de VUB was het even overschakelen van veel rekenwerk naar meer theoretische wiskunde, maar het was door een probleem even in een andere context te bekijken dat ik de ware schoonheid van wiskunde echt ben beginnen ervaren. Aan de VUB zit de sfeer trouwens altijd goed, niet alleen tussen de studenten onderling, maar ook tussen student en prof. Je hoeft maar met een vraag naar hen te stappen, en met veel plezier zullen ze je verder helpen.”

Carlo Emerencia, student wiskunde

 

 

“Ik werk als algoritmisch onderzoeker bij Advanced Medical Diagnostics. Mijn specialisatie is het ontwikkelen van algoritmes om borst- en prostaatkanker op te sporen in een echografie. Bij het scannen van een menselijk lichaam wordt 3D-echografie gebruikt, dit betekent dat men een hele reeks foto’s achter elkaar plaatst. Mijn taak is om algoritmes, een reeks procedures en berekeningen, te ontwikkelen die kankerweefsel onderscheiden van ander weefsel. Ik doe daarbij berekeningen op een enorme matrix die de teruggekaatste akoestische data van het gescande orgaan bevat en tracht daar patronen in te herkennen. Door de precieze detectie van kwaadaardig weefsel kunnen medische ingrepen nauwkeuriger worden uitgevoerd. Ook de omvang van het verdacht weefsel wordt weergegeven, wat helpt bij het opvolgen van risicopatiënten. Het team waarin ik werk is zeer divers. Je vindt er ingenieurs, fysici, informatici en wiskundigen terug. We plegen regelmatig overleg met andere collega’s uit het klinisch departement en zitten vaak samen met radiologen en pathologen om de data beter te begrijpen.”

Eva Vandersmissen, afgestudeerd als dr. in de Wiskunde