Master of Science in de Wiskunde

Meesterlijk door je master

Hou jij van abstract denken en stel je graag alles in vraag? Wil je je specialiseren in de fundamentele aspecten van de wiskunde of je verdiepen in domeinen zoals codetheorie, algebra, topologie, kanstheorie of toegepaste wiskunde? Interesseer je je voor de nieuwste ontwikkelingen en spitstechnologieën in de wiskunde en wil je daartoe creatief bijdragen? Ben je geboeid door toepassingen van de wiskunde in het dagelijkse leven zoals muziek of kunst? Wil je je kennis delen en denk je aan een loopbaan in het onderwijs of kijk je eerder uit naar een onderzoeksloopbaan? Wil je een loopbaan uitbouwen in de sector van de financiële wiskunde en/of het actuariaat? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

Je kan rekenen op een breed programma waarbij de expertise over de onderzoeksdomeinen van verschillende universiteiten gebundeld is. Hierdoor kan je je studies perfect afstemmen op je persoonlijke interesses. Naast het verplichte gedeelte kan je kiezen uit een lijst van basisopleidingonderdelen en profileringsopleidingsonderdelen. Er is een evenwichtige verdeling van hoorcolleges, oefeningensessies en zelfstandige projecten. Het programma laat ruimte vrij voor zelfstandig werk en de organisatie en de planning van taken. Tijdens je masterproef verricht je diepgaand onderzoek waardoor je wordt voorbereid om relevante, originele en innoverende oplossingen voor hedendaagse problemen uit te werken.

In de master Wiskunde kies je uit drie afstudeerrichtingen:

Fundamentele wiskunde

Deze optie is het meest op onderzoek georiënteerd. Wiskunde is geen statische wetenschap, ze breidt voortdurend uit. Nieuwe begrippen en denkpatronen leiden tot innoverende ideeën en praktische toepassingen. Het is vooral dit creatieve aspect van de wiskunde dat de onderzoeker een enorme voldoening geeft. Aan de Vrije Universiteit Brussel werken we in de volgende onderzoeksdomeinen: Algebra, Kanstheorieen Statistiek, Topologie en Categorietheorie en Operator Algebra’s.

Onderwijs

Deze optie omvat een reeks pedagogische opleidingsonderdelen en een opdrachtenstage. Na het beëindigen van je masteropleiding rond je je lerarenopleiding af met een LIO-loopbaan of met een stage. Je kan reeds in het 3de bachelorjaar (flexibel deel) een deel van de lerarenopleiding volgen.

Financiële en Toegepaste Wiskunde

Deze richting is vooral gericht op economische, financiële en digitale toepassingen. Met vakken zoals Financiële wiskunde, Statistische methoden en Harmonische en Wavelet analyse bereid je je voor op een carrière in het bedrijfsleven, zoals het bankwezen of de ICT-sector.

Het einde is pas het begin

In steeds meer takken van onze maatschappij worden mathematische modellen gehanteerd en wordt de materie alsmaar complexer. Denk maar aan tekenprogramma's van architecten, de allernieuwste animatiefilms, beeldcompressie...

Bedrijfsleven of onderzoek

Wiskundigen zijn juist opgeleid om complexe problemen efficiënt en correct op te lossen. Dat maakt van hen zeer gegeerde medewerkers voor allerlei bedrijven. Het merendeel van onze afgestudeerde wiskundigen vindt een loopbaan in de bedrijfswereld, zoals o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, andere soorten bedrijven waar men statistische analyses nodig heeft, overheidsinstellingen (bv. het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie, het KMI), de farmaceutische sector, informaticabedrijven of informatica-afdelingen van bedrijven. Daarnaast kan je je ook toeleggen op academisch wiskundeonderzoek in België of buitenland.

Lesgeven

Uiteraard kan je ook in het onderwijs stappen om zo je passie voor wiskunde door te geven aan een nieuwe generatie wetenschappers of kan je je toeleggen op academisch wiskundeonderzoek.

Wie leerkracht wiskunde wordt, zal met overgave de logische, abstracte manier van redeneren aan leerlingen overbrengen en met hen een wereld van patronen, structuren en formules ontdekken. De maatschappelijke rol van de leraar wiskunde mag niet onderschat worden, de leerkracht wiskunde is de schakel om leerlingen te motiveren om later een wetenschappelijke of technische richting aan te vatten. Daarnaast is wiskunde het vak bij uitstek om leerlingen scherp, kritisch, logisch, zelfstandig en onderzoekend te leren redeneren. In tegenstelling tot wat soms wel eens gedacht wordt, kiezen niet alle wiskundestudenten voor een job in het onderwijs. Onze afgestudeerden vinden hun weg in een brede waaier van beroepen en minder dan een kwart kiest nog resoluut voor het onderwijs. Te weinig: er is een bijzonder groot tekort aan universitair opgeleide leraars wiskunde.

Een overzicht van de  Specifieke lerarenopleiding wetenschappen en ingenieurswetenschappen vind je hier.

 

In deze brochure kan je een overzicht vinden van alle jobuitwegen voor wiskundigen!

Internationale kansen

Wist je dat je ook naar het buitenland kan tijdens je studies Wiskunde aan de VUB? Dit kan via het bekende Erasmus+ programma, maar ook via een hele rist andere mogelijkheden binnen en buiten Europa. Ofwel kies je om een semester te studeren aan een Europese universiteit, ofwel ga je voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een universiteit in het buitenland.

Binnen deze opleiding kan je op Erasmusuitwisseling naar:

Frankrijk

Italië

Kroatië

Polen

Spanje

Wens je meer info? Contacteer de exchange coördinator van onze vakgroep: Prof. Dr. Kenny De Commer