PhD Overzicht

10/07/2020 - 16:00

ARNE VAN ANTWERPEN behaalde op 10 juli 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: De Algebra van de Yang-Baxter vergelijking.

ARNE VAN ANTWERPEN obtained on July 10 2020 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: The Algebra of the Yang-Baxter equation.

Promotors: Prof.dr. Eric Jespers, dr. Andreas Bächle

 

09/07/2020 - 17:00

SANDER E. VAN dER VERREN behaalde op 9 juli 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Order at the surface: electron cryo-microscopy of the curly assembly system and Bacillus anthracis S-layer.

SANDER E. VAN dER VERREN obtained on July 9 2020 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: Order at the surface: electron cryo-microscopy of the curly assembly system and Bacillus anthracis S-layer.

Promotor: Prof. dr. HAN REMAUT

 

09/07/2020 - 16:00

HUNG HUY NGUYEN behaalde op 9 juli 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Validation of in silico design and covalent modification of intrinsically disordered proteins.

HUNG HUY NGUYEN obtained on July 9 2020 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: Validation of in silico design and covalent modification of intrinsically disordered proteins.

Promotor: Prof. dr. Peter Tompa

Co-promotor: Dr. ir. Kris Pauwels

 

08/07/2020 - 16:00

STEFAN VET behaalde op 8 juli 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Dynamische analyse van nutriënt-expliciete modellen voor kleine microbiële gemeenschappen.

STEFAN VET obtained on July 8 2020 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: Dynamical analysis of nutrient-explicit models for small microbial communities.

Promotors: Prof. dr. ir. LENDERT GELENS, Prof. dr. JAN DANCKAERT, Prof. dr. DIDIER GONZE (ULB)

Joint PhD Université Libre de Bruxelles

06/07/2020 - 17:00

RUDY PELICAEN behaalde op 6 juli 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN (VUB) en DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN (ULB) met de volgende doctorale thesis: Genoomwijde metabole modellering van kandidaat-functionele starterculturen voor cacaoboonfermentatie.

RUDY PELICAEN obtained on July 6 2020 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES (VUB) and DOCTOR OF SCIENCES (ULB) with the following doctoral thesis: Genome-scale metabolic modeling of candidate functional starter cultures for cocoa bean fermentation.

Promotor: Prof. dr. Stefan WECKX

Co-promotor: Prof. dr. Didier GONZE (ULB)

Joint PhD Université Libre de Bruxelles

01/07/2020 - 09:00

YING MENG behaalde op 1 juli 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Functional characterization of novel genes involved in the mesodermal-cardiac differentiation of mouse embryonic stem cells'.

YING MENG obtained on July 1 2020 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Functional characterization of novel genes involved in the mesodermal-cardiac differentiation of mouse embryonic stem cells'.

Promotor:  Prof. dr. Luc Leyns

27/05/2020 - 15:00

Sarah De Boeck behaalde op 27 mei 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE INTERDISCIPLINAIRE STUDIES: Stedelijke Planning, Economische Geografie en Stedelijke, Economische Ontwikkeling met de volgende doctorale thesis: 'Ruimte maken voor de foundational economy: Stedelijk economische beleids- en planningsperspectieven uit Brussel.'

Sarah De Boeck obtained on May 27 2020 the academic degree of DOCTOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES: Urban Planning, Economic Geography and Urban Economic Development with the following doctoral thesis: 'Making space for the foundational economy: Urban economic policy and planning perspectives from Brussels'.

Promotoren: Prof. dr. ir. Michael Ryckewaert, Prof. dr. David Bassens, Prof. dr. Heidi Deneweth

16/04/2020 - 15:30

Pieter Libin behaalde op 15 april 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Guiding the mitigation of epidemics with reinforcement learning 

Pieter Libin obtained on April 15 2020 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: Guiding the mitigation of epidemics with reinforcement learning 

Promotors: Prof. dr. Ann Nowé (VUB) & Prof. dr. Philippe Lemey (KU Leuven) 

02/03/2020 - 16:00

Mauricio Macossay Castillo behaalde op 28 februari de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'The interplay between multifunctionality and protein intrinsic disorder'

Mauricio Macossay Castillo obtained on February 28 2020 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: 'The interplay between multifunctionality and protein intrinsic disorder'

Promotor: Prof. dr. Peter Tompa
Co-promotor: Prof. dr. Shoshana Wodak

17/02/2020 - 15:45

Wim Geeraerts behaalde op 14 februari 2020 de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen met het volgende doctoraatsproefschrift: Het in kaart brengen van bacteriële gemeenschappen en vluchtige verbindingen geassocieerd met vlees, vleeswaren en hun alternatieven in de Belgische handel

Wim Geeraerts obtained on February 14 2020 the academic degree of Doctor of Bio-Engineering Sciences with the following doctoral thesis: Mapping bacterial communities and volatiles associated with meat, meat products, and their alternatives in the Belgian retail

Promotor: Prof. Dr. ir. Frédéric Leroy

Pagina's