Gezocht: Beleidsmedewerker – Public Relations

23/01/2019 - 15:00

Vacature Beleidsmedewerker – Public Relations
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Bedrijfsdetails

De Vrije Universiteit Brussel is de voorbije 40 jaar uitgegroeid tot een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap en neemt hiermee een vooraanstaande plaats in Brussel, Vlaanderen en de wereld in. Vandaag telt de Vrije Universiteit Brussel 14.000 studenten en stelt ze samen met haar universitair ziekenhuis (UZ Brussel) ruim 6000 personeelsleden te werk. Daarmee is ze de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

Functieomschrijving

De Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel groepeert 20 bachelor- en masteropleidingen, 7 vakgroepen of 27 onderzoeksgroepen. Om het strategisch beleid van de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen te ondersteunen zoekt de faculteit een Beleidsmedewerker: Public Relations. Het gaat om een voltijdse opdracht, tijdelijk voor 2 jaar en mogelijk verlengbaar.

De activiteiten omspannen beleidsvoorbereidend onderzoek, plannen en coördineren van strategische projecten, optimaliseren van operationele processen en algemene ondersteuning  in volgende aandachtsgebieden en beleidsdomeinen:

Marketing:

Je werkt mee aan de positionering van de wetenschappelijke VUB opleidingen in het nationale en internationale onderwijslandschap. Je volgt de STEM problematiek op en formuleert nieuwe voorstellen. Je ondersteunt de universitaire marketingstrategie.

Rekrutering:

Je promoot de wetenschappelijke opleidingen aan de VUB door middel van studiebeurzen, infodagen, openlesweken, schoolbezoeken, workshops, wedstrijden, infosessies, nascholingen voor leerkrachten,…

Communicatie:

Je brengt onderzoek en onderwijs van de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen onder de aandacht doorheen verschillende communicatiekanalen: sociale media, persmededelingen, VUB websites, studentenplatform, opleidingsbrochures, gerichte mailings,…

Networking:

Je bouwt de VUB community en het alumninetwerk uit en verankert dit door middel van Relationship management. Je staat mee in voor de organisatie van netwerkevents waar afgestudeerden, docenten en studenten elkaar ontmoeten alsook de organisatie van de jaarlijkse plechtige diploma-uitreiking. Je legt de link tussen alumni of recruiters en studentenkringen die jobdays organiseren.  Je neemt proactief contact op met alumni om de carrière mogelijkheden van de opleidingen in kaart te brengen.

Wetenschapscommunicatie:

Je stimuleert en begeleidt onderzoekers om hun onderzoek in de kijker te zetten bij het brede publiek. Je staat in voor de organisatie van de perscel WE, je screent doctoraatsverdedigingen en wetenschappelijke publicaties om voorstellen te doen aan de dienst Marketing en Communicatie. Je werkt mee aan projecten van de dienst Wetenschapscommunicatie zoals het Wetenschapsfestival, Dag van de Wetenschap,…

Uitstraling:

Je ondersteunt events die gunstig zijn voor de uitstraling van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen zoals Inaugurale lessen, huldiging Fellows en Eredoctoraten, opening van labo’s, debatten, …

Het takenpakket wordt vastgelegd en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de facultaire PR-voorzitter en de PR afgevaardigden van de vakgroepen. Voor de uitvoering van het takenpakket is overleg en coördinatie nodig met facultaire en centrale organen en diensten van de VUB en interactie met externe organisaties, belangengroepen, studenten en alumni.

Profiel

 • Je bezit minimum een masterdiploma bij voorkeur in de wetenschappen of communicatie
 • Je bent vertrouwd met de academische wereld en je hebt een algemene kennis van het onderwijslandschap in Vlaanderen en ver daarbuiten
 • Je hebt interesse in Wetenschapscommunicatie en ervaring in on-line communicatie
 • Je hebt zeer goede schriftelijke en verbale communicatievaardigheden, vooral in het Nederlands en Engels
 • Je bent organisatorisch sterk en je houdt van efficiëntie
 • Je bent professioneel, een echte multitasker en een geboren netwerker
 • Je neemt initiatief, je bent creatief en gaat op zoek naar opportuniteiten
 • Je houdt er van om met anderen samen te werken; je kan ook goed zelfstandig functioneren
 • Je bent bereid om af en toe ’s avonds of tijdens het weekend te werken
 • Je voelt je betrokken bij het succes van onze universiteit en faculteit

Aanbod

Een functie aan de Vrije Universiteit Brussel, in een sterk en ambitieus team, met schitterende uitdagingen, belangrijke verantwoordelijkheden, creatieve kansen en boordevol variatie.

Wij bieden je een maandsalaris volgens de barema’s die van toepassing zijn in de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. De salarisvork voor deze functie voorziet in een bruto maandloon aangevuld met de volgende extralegale voordelen:

 • tussenkomst in reiskosten met het openbaar vervoer
 • groeps- en hospitalisatieverzekering, inclusief gewaarborgd inkomen
 • uitgebreide sportfaciliteiten en budgetvriendelijke maaltijden op de campus
 • een uitzonderlijke verlofregeling
 • kinderopvang

De Vrije Universiteit Brussel voert een modern en dynamisch personeelsbeleid, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van haar medewerkers en voor het evenwicht tussen hun job en hun privéleven. Ze heeft oog voor de belangrijke maatschappelijke thema’s van vandaag: ze voert haar beleid binnen een sociaal en ecologisch verantwoordelijk kader en ze beschouwt diversiteit als een rijkdom voor de universitaire gemeenschap. Meer informatie vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ’’Diensten – Toekomstige werknemers".

Kenmerken

 • Personeelsformatie: patrimonium (100%)
 • Aard: tijdelijk (2 jaar, mogelijk verlengbaar)
 • Omvang: Voltijds
 • Benaming functie: Beleidsmedewerker – Public Relations
 • Hoofdeenheid: Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
 • Gradengroep: 7, 8, 9
 • Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Uiterste datum voor het indienen van uw kandidatuur: 11/02/2019

Gelieve je CV en motivatiebrief in één document op te sturen naar sabien.de.mont@vub.be.

 

Voor meer informatie omtrent deze vacature kan u contact opnemen met Sabien De Mont

02 629 33 58 of sabien.de.mont@vub.be