Laboratorium voor Cellulaire Genetica:

Onderzoeksgroep van Guy Smagghe

Insectenfysiologie

Vorige thesisstudenten

19 tussen 2000-2006

Meest kenmerkende zijn:
  • A.J. 2000/2001: Kim Elsen (Licentiaat in de Biologie) “Ontwikkeling van de middendarm van de katoenbladrups, Spodoptera littoralis (Boisduval) in normale en experimentele omstandigheden”
  • A.J. 2002/2003: Wendy Vanhassel (Licentiaat in de Biologie) “Effecten van insectenhormonen en nieuwe insecticiden op de groei en ontwikkeling van de middendarm van rupsen en kevers”
  • A.J. 2002/2003: Clarina Moeremans (Licentiaat in de Biologie) “Effecten van insectenhormonen en nieuwe insecticiden op de groei en ontwikkeling van de middendarm van rupsen en kevers”
  • A.J. 2003/2004: Daan De Wilde (Licentiaat in de Biologie) “Endocriene regeling van de groei en ontwikkeling van de stamcellen van de middendarm tijdens metamorfose bij insecten”
  • A.J. 2003/2004: Sofie Reynders (Licentiaat in de Biologie-Milieu) “Studie van de neveneffecten van insecticiden op de aardhommel, Bombus terrestris”
  • A.J. 2004/2005: Veerle Mommaerts (Licentiaat in de Biologie-Milieu) “Invloed van insectengroeiregulatoren op de groei en ontwikkeling van de aardhommel, Bombus terrestris”
  • A.J. 2004/2005: Inge Meurissen (Licentiaat in de Biologie-Milieu) “Evaluatie van oliën, uitvloeiers en stoffen met een fysische werking op de aardhommel, Bombus terrestris”
  • A.J. 2005/06: Xavier Cuvelier (Licentiaat in de Biologie-Milieu) “Studie van de effecten van acariciden op de aardhommel, Bombus terrestris”
  • A.J. 2005/06: Jana Boulet (Licentiaat in de Biologie-Milieu) “Het foerageergedrag van de aardhommel Bombus terrestris: studie naar de effecten van insecticiden en gebruik voor verspreiding van nuttige organismen”
  • A.J. 2005/2006: lic. Evy Dewulf (M.Sc. Duurzame Ontwikkeling & Menselijke Ecologie) “Onderzoek naar het gebruik van hommels als vliegende dokters”

 

Terug naar boven

© 2006• Laboratory of Cell Genetics • VUB • Brussels - Belgium • guy.smagghe@vub.ac.be